ความประทับใจจากผู้ใช้บริการที่รักษาเกี่ยวกับหลัง

คุณหญิงเอื้อปราณี
เจียรวนนท์

ขอบคุณคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

ที่ให้เกียรติหมอซันดูแลสุขภาพ

ด้วยการฝังเข็ม

คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
คุณแม่วิภา ลิ่มพานิช
คุณสอิ้ง
คุณยุพิน ครูจาก #อุดรธานี​ เดินทางมารักษา
คุณน้ำฝน และ คุณแม่
คุณพิกุล อดีตข้าราชการครู
คุณสุพัชรีย์
คุณรจิต
น้องแอน
คุณธนภรณ์ จากระยอง
คุณแสงจันทร์
คุณ...
คุณนินท์

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการที่รักษาเกี่ยวกับเข่า

คุณสุนิสา
คุณสุธีวัน
คุณดรุณี
คุณคำสาน
คุญอัญชลี
คุณกัลยา
คุณ จำลองลักษ์ 80 ปี
คนไข้
คนไทย (เดินทางมาจาก เยอรมัน)
พี่อร
คุณ chanyanuch
คนไข้

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการที่รักษาเกี่ยวกับคอ

คุณเอมอร
คุณนันทนา
คุณอุบล(นามสมมุติ)
คุณนา
คุณแม่ดากานดา
คุณใหม่(นามสมมุติ)
คุณ รัก (นามสมมุติ)