ความประทับใจจากผู้ใช้บริการที่รักษาเกี่ยวกับหลัง

คุณสอิ้ง
คุณยุพิน ครูจาก #อุดรธานี​ เดินทางมารักษา
คุณน้ำฝน และ คุณแม่
คุณพิกุล อดีตข้าราชการครู
คุณสุพัชรีย์
คุณรจิต
น้องแอน
คุณธนภรณ์ จากระยอง
คุณแสงจันทร์
คุณ...
คุณนินท์

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการที่รักษาเกี่ยวกับเข่า

คุณสุนิสา
คุณสุธีวัน
คุณดรุณี
คุณคำสาน
คุญอัญชลี
คุณกัลยา
คุณ จำลองลักษ์ 80 ปี
คนไข้
คนไทย (เดินทางมาจาก เยอรมัน)
พี่อร
คุณ chanyanuch
คนไข้

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการที่รักษาเกี่ยวกับคอ

คุณนา
คุณแม่ดากานดา
คุณใหม่(นามสมมุติ)
คุณ รัก (นามสมมุติ)